top of page
MAE PRANOM 泰式海鮮醬

可用於蘸食油炸, 蒸煮, 烘烤的海鮮, 或用於提升海鮮的鮮味把味道昇華到另一境界。

MAE PRANOM 泰式海鮮醬

HK$33.00價格
    bottom of page